20 Декември 2017

ПО-ГОЛЕМИТЕ ДЕЦА ИЗБИРАТ ПО-СЕРИОЗНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПРИ СЛЕДВАНЕТО


Първородните синове или дъщери е по-вероятно да следват медицина или инженерни специалности, докато по-малките братя и сестри предпочитат журналистика или изкуство. На какво се дължи това?  

Заеми се с нещо подобаващо: медицина или инженерство! Много родители – най-малкото тайно – все още си мисля това. Наистина първородните синове и дъщери по-често избират следване, което се слави като сериозно. Напротив, по-малките братя и сестри избират по-често „леки“ специалности като изкуство, журналистика или педагогика. Това бе констатирано в едно актуално изследване от демографи на Института Макса Планк в Росток и на Стокхолмския университет. 

От по-ранни изследвания вече бе известно, че при по-малките братя и сестри съществува тенденцията да имат по-малки доходи от първородните братя и сестри. Новото проучване, в което са използвани данни на 146 000 шведски студенти, показва, че около половината от тези дългосрочни разлики в доходите може да бъде обяснена с различния избор на специалност. 

„Нашите резултати навеждат на мисълта, че родителите инвестират повече в своите първородни деца, отколкото в следващите“, казва Киерон Баркли, един от авторите на изследването. Най-голямото дете в едно семейство съвсем естествено печели в своята най-ранна житейска фаза от това, че се радва на цялото внимание на своите родители. Напротив, по-голямата склонност към риска на по-малките братя и сестри, която е констатирана в по-ранните изследвания, не е причина за различния избор на специалност: този ефект е бил специално елиминиран от изследователите, също както и влиянието на оценките в училище. 

Няма значение дали родителите работят 

Изследователите обаче държат на това от резултатите да не се правят изводи в обратна посока относно това дали родителите работят или единият родител остава вкъщи. Наистина, човек е склонен да мисли, че работещите родители предлагат по-малко „неразделено внимание“ на своите деца и това би могло да повлияе на избора на специалността. „Важно е обаче да се констатира, че наблюдавахме разлики при братята и сестрите, въпреки че сравнявахме деца от едни и същи семейства“, казва Баркли. Децата са имали едни и същи условия – или родителите са работели, или са имали един родител, който е стоял вкъщи. „Разликите обаче се запазват независимо от трудовата заетост на родителите“. Освен това, въпреки важността на времето, прекарвано от родителите с техните деца в първите години, положително за шансовете за кариера влияят и доброто образование и добрата професия на родителите.  

Впрочем: не само първородното дете избира с по-голяма вероятност „сериозна“ специалност. Второто дете също търси специалността по-консервативно от третото и така нататък. Съгласно изследването деца с трима по-възрастни братя или сестри следват изкуство с 82% по-голяма вероятност. При децата със само един по-голям брат или сестра вероятността е повишена само с 27 процента. Напротив, вероятността четвъртото дете да следва медицина е с 57 процента по-малка в сравнение с първото дете. остави коментар