ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


„Димитрови и Димитрови” ООД е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. Доставчикът предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.


С приемането на Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика за целите на изпълнението на договора за покупко-продажба и доставката на поръчаните стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. На страницата www.muslify.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. „Димитрови и Димитрови” ООД гарантира на своите потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.