1 Февруари 2017

НАЙ-ЗДРАВОСЛОВНИЯТ ОТ ВСИЧКИ НАЧИНИ НА ЖИВОТ?


От гледна точка на сърдечно-съдовите заболявания циманите (индиански народ, живеещ в Боливия) са най-здравите хора на планетата. Бихме ли могли да се поучим от техния начин на живот? Особено, ако не живеем в джунглата?


Дебатът за здравословния начин на живот получава нов тласък от скорошно задълбочено изследване на Хилард Каплан и неговите ко-автори, публикувано в медицинския журнал „The Lancet". Там боливийските цимани са обявени за най-здравите хора от гледна точка на сърдечно-съдовите заболявания. Разказано е включително и за случаят на един 80-годишен циман, чиято сърдечно-съдова система отговаря на тази на един средно-статистически 50-годишен американец.


Посланието е ясно – циманите живеят здравословно за разлика от хората от индустриалните нации. През последните години на циманите, участващи в изследването, са измервани кръвно налягане и хормонални нива, установена е рядкостта на инфарктите и е анализирано влиянието на начина им на живот върху здравосовното им състояние.


85% от изследваните жители демонстрират липва на риск за сърдечен инфаркт. Това остава така и в късна възраст, където изследваните продължават да се радват на учудващо стабилно здраве – при 65% от над 75-годишните цимани учените не са установили никакви сърдечно-съдови оплаквания или рискове.


Това са най-ниските измервани квоти на сърдечно-съдови заболявания, които някога са усатновявани при която и да е етническа група. За сравнение: само 14% от американците между 45 и 84 години могат да се считат безрискови от тази гледна точка.


Трябва ли да живеем в джунглата за да сме здрави?

Кръвна картина, кръвно налягане, и –захар, ниво на холестерин, пулс – всички измерени стойности при циманите са по-добри от измерените при хората от първия свят.


Според учените, провели изследването, всички тези разлики могат да бъдат обяснени с начина на живот на циманите. Проблемът е, че те живеят на трудно-достъпни места на бреговете на Амазонка. Освен това до и днес те живеят като дедите си, т.е. като ловци, градинари и събирачи.


Този начин на живот очевидно трудно би могъл да се следва от жител на голям град, или? Ръководителят на изследванията, Хилард Каплан, е обаче на други мнение. Според него от изследването могат да се направят практически изводи и за хората от индустриалните държави, най-вече що се отнася до движението и начина на хранене.


А едва ли има по-популярна и оспорвана здравословна тема от тази, с какво трябва да се храним – да ядем ли повече или по-малко месо? Добре ли е да се храним с повече риба? Трябва ли да наблягаме на въглехидратите или да ги избягваме? Или най-общо – как да се храним оптимално? Това е въпросът, който разделя духовете и около който в последните години направо се изграждат идеологии. Изследването отговаря със статистически данни. Изхранването на хората с най-здрави сърца на планетата може да се опише само с няколко изречения: Циманите се хранят с бедна на мазнини храна – те полуават само 14% от енергията си от мазнини. Транс мазнините практически липсват в тяхнаото меню. Чрез въглехидрати се набавят цели 72% от енергията, като при тази своебразнаHighCarbдиета най-голяма роля играят ориза, царевицата, маниоката, бананите и плодовете. Останалите 14% от енергията си циманите набавят чрез белтъци – предимно от риба и по-рядко от месо. Всичката храна е прясна и непреработена. Т.е. рецептата за здрава сърдечно-съдова система е проста: Циманите не пушат и се движат много. Хранят се с богата на въглехидрати, прясна и непреработена храна с нисък дял на месото в нея.


А съществува ли възможността учудващото здраве на циманите да е просто генетично обусловено и да няма връзка с начина им на живот? Учените не вярват в това, но не могат да оборят това предположение научно. В най-лошият случай времето би доказало тяхното предлопожение: в последните години циманите все по-силно са в контакт с цивилизацията. Новите пътища и зазсилващото се разпространение на моторни лодки улесняват достъпа на циманите до индустриално произведени и преработени храни. Ако този факт влоши в средносрочен план здравето на този народ, то би могло да се счита, че това е един вид експериментално доказателство, че сегашният им начин на живот е причина за изключителното им здраве.


остави коментар